کمپانی Netflix و افزایش قیمت حق عضویت

کمپانی Netflix و افزایش قیمت حق عضویت

کمپانی Netflix به آرامی و در کمترین حواشی در حال افزایش قیمت ارائه خدمات خود تا حد 11.2 درصد می‌باشد. کمپانی Netflix و بررسی اتفاق پیش‌رو همانطور که استحضار دارید، این کمپانی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به تلویزیون و پخش فیلم‌های جذاب در قالب بسته‌هایی برای فروش به ایفای...